Hvad koster det:

Hvad enten det er fysioterapi eller personlig træning, så koster kvalitet, men derfor er vi stadig blandt de billigste i Odense, når man sammenholder produkt, kvalitet og erfaring! Vi er blandt de bedste i Danmark både på uddannelse og erfaring og kan altså hjælpe dig med din træning og dine mål.

Det koster kun fra 430,- kroner pr. træningssession - og det er alle pengene værd.

Se andre der har brugt OFT til at nå deres mål her: "Vi brugte Odense Funktionel Træning"Hvad kan vi tilbyde dig:

Vi tilbyder både traditionel OG funktionel fysioterapi. Funktionel Fysioterapi betyder, at vi har fokus på hele kroppen samtidigt med vi genoptræner din skade. Husk at kroppen ikke går i stå, bare fordi skulderen driller - derfor er det enormt vigtigt at holde resten af kroppen i gang, imens vi fokuserer på fx skulderen. Så du kun bliver stærkere, imens du bliver skadesfri!

Både i fysioterapien og træningen sætter vi stor fokus på, at komme så sikkert igennem et genoptrænings- / træningsforløb som muligt. Det er enormt vigtigt for os, at du når dine mål uden følgeskader.

Hvis du er skadesfri, så arbejder vi næsten altid med en kombination af høj puls, styrketræning og cirkeltræning med både kropsvægtsøvelser og funktionelle frivægtsøvelser! Det er den absolut mest effektive måde at få en sund og meget stærk krop - uanset hvor ung / gammel du selv synes du er!

Vi er tidligere landsholdsløbere for Forsvaret og garvede Adventure Racere. Vi kan derfor give dig kyndig vejledning indenfor løb, orienteringsløb, mountainbiking, trail og Adventure Racing.

Vi kan hjælpe dig med at styre et styrketræningsforløb - og komme skadesfrit frem mod dine mål. Uanset om det er 200 kg Squat eller en lav fedtprocent.

Men frem for alt kan vi tilbyde dig træning på højt, professionelt niveau - alt sammen på dine præmisser


Ved indmeldelse på Sammen-Hold eller på Personlig Trænings medlemskab fås 20 % på al behandlig og Personlig Træning.

Fysioterapi - Første konsultation (45 min) 500,- / konsultation * Tilskud fra Danmark
Fysioterapi - alm. konsultation (30 min) 330,- / konsultation * Tilskud fra Danmark
Funktionel Fysioterapi (60 min) 600,- / konsultation * Tilskud fra Danmark
Personlig Træning - én enkelt 530,- / session *  
Personlig Træning - 1 x ugentligt 460,- / session *  
Personlig Træning - 2 x ugentligt 430,- / session *  
Massage 330,- / 30 min *  
Kostvejledning 530,- / session *  
Personligt træningsprogram 4 uger 200,-  
Opdatering af træningsprogram 4 uger 170,-  
Fællestræning ved 2 personer 300,- pr. person  
Fællestræning ved 3 personer 275,- pr. person  


* En træningsession har en varighed af 45 - 75 minutter. Såfremt træningstiden/vejledningen overstiger varigheden faktureres for to træningssessioner.

Oprettelse af firmaaftaler, kontakt os på mail og vi laver et godt tilbud tilpasset din virksomhed!
Handelsbetingelser

English below


Generelt

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Odense Funktionel Træning. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Odense Funktionel Træning kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger


§1.1 Adgang til LOOP Odense SØ

Adgang til LOOP Odense SØ ved siden af Odense Funktionel Træning er kun muligt gennem vores OFT + LOOP Odense SØ medlemskab. Medlemskabet ligger hos Odense Funktionel Træning, men i samarbejde med LOOP Odense SØ har du adgang til denne LOOP’s faciliteter og træningsudstyr igennem Odense Funktionel Trænings lokaler. Der følger ikke LOOP login med og indgang uden for LOOP Odense SØ normale åbningstider foregår gennem vores dørsystem. Der følger ikke LOOP medlemsbonus med i dette medlemskab.


§1.2 Medlemskab under 16 år

Når du er under 16 år skal du have en værges/forældres underskrift på dit medlemskab og kan kun træne så længe din værge/forældre er med i træningscentret. Ved medlemskab under 16 år er din værge/forældre ansvarlig for at du træner korrekt og passer på udstyret i træningscentret. Vi yder også personlig træning til personer under 16 år.


§1.3 Medlemskab Personlig Træning

Dette medlemskab giver dig ret til 1 x Personlig Træning hver måned og giver dig medlemsrabat på yderligere Personlig Træning, Massage, Genoptræning og Manual Behandling. Du er selv ansvarlig for at kontakte din træner og aftale din Personlige Træning. Såfremt du ikke har kontaktet din tilknyttede træner og aftalt tid før månedens udløb, så bortfalder denne Personlige Træning for måneden. Du kan altså ikke overflytte din træning til næste måned.


§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Odense Funktionel Træning, som udsteder et nyt mod gebyr på 50,00 DKK.


§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Odense Funktionel Træning opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Odense Funktionel Træning sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Odense Funktionel Træning.


§5. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til Odense Funktionel Træning, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. Odense Funktionel Træning skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.


§6.1 Bero periode

Du kan nedsætte dit abonnement til et beros-abonnement på 50,00 DKK/måned. Dette kan ske i en periode på 1-12 måneder. Kontakt venligst personalet på mail, hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero. Husk hvis du vælger at opsige dit abonnement imens du er i din bero periode, så ophører din bero periode og din kontrakts opsigelsesperiode på løbende måned + 1 måneds betaling er igen trådt i kraft til din normale medlemskabspris.


§6.2 Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven kan du fortryde dit medlemskab i op til 14 dage efter oprettelse. Personlig træning, vejledning, kurser og hold kan som udgangspunkt ikke refunderes.


§6.3 Behandling af personoplysninger

Ved din underskrift bekræfter du at have læst eller være blevet oplyst om at læse vores Persondata politik på www.oftdanmark.dk.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Odense Funktionel Træning forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og/eller via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.


§8. Træning og ophold i centret

Odense Funktionel Træning er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Odense Funktionel Træning er også røgfrit område, både inde og ude.


Al træning og ophold i Odense Funktionel Træning foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Odense Funktionel Træning.


OPFØRSEL

• Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Odense Funktionel Træning. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.
• Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
• Du må til enhver tid være i alle lokaler, med undtagelse af visse lukkede hold – men hvis der er holdtræning/personlig træning i det nuværende lokale, så har hold/træner fortrinsret til træningsudstyr i det givne lokale.
• Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Odense Funktionel Træning.
• Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet medmindre andet er aftalt med Centerleder. Bøde for misbrug sættes efter skønnet omkostningstab for Odense Funktionel Træning.
• Tyveri anmeldes til politiet og medfører bortvisning på livstid fra Odense Funktionel Træning.


BEHANDLING AF UDSTYR

• Du må kun benytte udstyret til de øvelser, det er beregnet til, og frivægte skal altid have gulvkontakt, før du slipper dem. Dette er med undtagelse i Garagen, hvor du må droppe frivægtene fra strakt arm i hovedhøjde – såfremt du er orienteret om andre i din nærhed.
• Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret på plads
• Husk at rengøre maskinerne/vægte efter dig
• Du må gerne benytte flydende kalk og kalk i pulverform


SKADE PÅ UDSTYR OG ANDRE

• Vær altid orienteret om hvor andre er i træningslokalet.
• Odense Funktionel Træning er ikke ansvarlig for skade, du forvolder, på andre, eller dig selv, både ved uheld eller forsætteligt. Dette ansvar ligger på din private ulykkesforsikring.
• Skade på udstyr under brug eller ved uheld meldes direkte og hurtigst muligt til personale i center, så vi kan få det ubedret hurtigst muligt. Kun ved alvorlig misbrug og fuldt overlæg kan du blive stillet til ansvar for reparation af udstyr.


BEKLÆDNING

• Træning i Stuen og Lobby’en: Når du træner i disse lokaler, skal du være iført træningstøj og indendørssko. Træningstøjet skal dække brystkassen
• Træning i Garagen: Når du træner i dette lokale skal du være iført træningstøj og indendørssko/udendørssko. Udendørsskoene skal tørres af i tilhørende måtte, hvis det regner udenfor. For mænd behøver træningstøjet ikke dække brystkassen. For kvinder skal sports BH anvendes, såfremt t-shirten tages af.
• Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber
• Du må gerne tage din taske med rundt i centret. Personalet kan til enhver tid bede om at undersøge taske, rygsæk o. lign. ved mistanke om tyveri.


MEDLEMSKORT OG ADGANG TIL CENTRET

• Medlemskortet er personligt, og du skal medbringe det hver gang
• Adgang til træningsarealer er forbeholdt medlemmer
• Ved ønske om prøvetræning skal personen med navn, mail, tlf-nummer være tilsendt personale på mail og bekræftelsesmail skal være modtaget og kunne forevises.
• Børn under 16 må ikke træne eller opholde sig i trænings arealerne uden godkendt medlemskab og kun ifølge forældre/værge.
• Der er åben adgang til LOOP ved siden af gennem vores lokaler. Du skal være medlem af LOOP i vores samarbejdsordning, for at have adgang til LOOP. Adgang og anvendelse af LOOP’s faciliteter uden medlemskab via samarbejdsordning medfører bøde på 750,-.


FAMILIE, VENNER & BØRN

• Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealerne.
• Hvis du opholder dig i et center uden at være medlem forefindes bøde på 750,-.
• Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet/børnerummet.
• Børn under 12 år må gerne medtages i centret og skal opholde sig i café-området eller i børnerummet.
• Der holdes ikke opsyn med børnerummet og ophold i børnerummet sker under eget ansvar. Odense Funktionel Træning kan ikke stilles til ansvar på skader forvoldt under opholdelse i børnerummet.


MUSIK / BILLEDER / SOCIALE MEDIER

• Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må gerne spille musik via højtaleren på din telefon el. lign. men det foregår efter først-til-mølle princippet. Personalets beslutter om musik eller lydniveau skal altid efterleves.
• Det er ikke tilladt at stille på musikanlæggets lydniveau. Det er kun tilladt at skrue op/ned på din telefon eller anlæggets tilhørende musikafspiller.
• Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.
• Billeder/videoer optaget i træningslokalerne bedes tagget på de sociale medier med #oftdanmark og #OdenseFunktionelTræning. Så vi kan sprede det gode budskab!


BARNEVOGNE

• Det er helt tilladt at tage dit barn og din barnevogn med i Odense Funktionel Træning. Husk at vi også har puslebord på toilettet.
• Odense Funktionel Træning er ikke ansvarlig for skade forvoldt på person/materiale under træning.


DOPING

• Salg og brug af doping i centret medfører politianmeldelse.


OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

• Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke. Odense Funktionel Træning er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i skabene.
• Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Odense Funktionel Trænings omklædningsrum.
• Det er tilladt at klæde om i vores omklædningsrum eller på toilettet.


§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Odense Funktionel Træning’s ansatte, kan Odense Funktionel Træning uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.


§10. Ændringer i hold m.v.

Odense Funktionel Træning forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Odense Funktionel Træning og/eller på www.oftdanmark.dk. Desuden kan Odense Funktionel Træning samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.


§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Odense Funktionel Træning. Odense Funktionel Træning tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.


§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Odense Funktionel Træning bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du lånt en hængelås af Odense Funktionel Træning bedes den tilbageleveret til receptionen. Ved manglende tilbagelevering opkræves et gebyr på kr. 100,00.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Odense Funktionel Træning må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Odense Funktionel Træning.


§13.1 Personoplysninger vedrørende billeder og videoer til sociale medier

Odense Funktionel Træning forbeholder sig retten til at anvende billeder og videoer optaget i træningscentret på vores sociale medier. Dette kan omfatte navne skrevet på whiteboard tavler, fra t-shirts eller hvis du har dit navn stående på andet medbragt i træningscentret. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Odense Funktionel Træning.


§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 1 time før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske din medlems-app, oftdanmark, der kan hentes på både Google Play / App-Store. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 25,00 DKK. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket, indtil gebyret er betalt.


§15. Fremmøde

Fremmøde til aerobic-, cykel- eller andre former for holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touch-screen ved receptionen.


§16. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 1 time før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.


§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen

Før du begynder din træning hos os anbefaler vi dig lave en aftale med en af vore personlige trænere, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af faciliteterne.


§18. Afbud til fitness-instruktør/personlig træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 20.00. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 150,00. Såfremt afmelding sker indenfor 3 timer før den aftalte tid, så opkræves fuld pris for den givne træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket, indtil gebyret er betalt.


§19. Såfremt Odense Funktionel Træning bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.Odense Funktionel Træning IVS med fulde adresse og kontaktoplysninger:

Odense Funktionel Træning IVS

CVR: 38 43 29 90

Ørbækvænget 32, 5220 Odense NØ

oftdanmark@gmail.com

61 69 97 78 / 50 94 55 91

Virksomhedsetablering 2017Terms of trade:


§1. Membership

Your membership is personal and cannot be entrusted to, shared by og used by others. Changes to personal data like name, address, email, phone number, bank information etc. is to be informed to Odense Funktionel Træning. The membership is binding for both parts within the given start and end date of the contract. Odense Funktionel Træning can ask to see legitimation or take a picture of you, that will only be used in our system along other data.

§1.1 Adgang til LOOP Odense SØ Access to LOOP Odense SØ

All access to LOOP Odense SØ next-door to Odense Funktionel Træning is only possible when on our OFT + LOOP Odense SØ membership. The membership lies with Odense Funktionel Træning, but in cooperation with LOOP Odense SØ, which permits access to LOOP Odense SØ’s facilities and equipment. A normal LOOP Login, access through LOOP entrance and LOOP membership benefits is not included in this membership.

§1.2 Membership under 16 years of age

When under 16 years of age, you must have your parents/guardians signature to be a member and is only permitted to exercise, when your parents/guardian is also present in the gym. When under 16 years of age your parent/guardian is responsible in full that you exercise correctly and does not abuse the equipment of the gym.

§1.3 Membership Personal Training

This membership includes 1 x Personal Training per month and includes discount on further Personal Training, Massage, Rehabilitation and Manuel Treatment. You are responsible for contacting and arranging the training session with your trainer. If you have not contacted and arranged a training session by the end of the month, the training course for the month is lost. You cannot move your training session to the next month.

§2. Membership Card

Your personal membership card is to be brought with you to the gym at all times and inserted at our access terminal before training. The membership card is personal an cannot be entrusted, shared or used by others. If your card is damaged or lost you must report it to Odense Funktionel Træning who will issue another at a fee of 50,00 DKK.

§3. Payment

By creation of a recurring payment membership you pay the initial fee and for the remaining period until the next monthly payment. There after the membership fee will be withdrawn monthly fra your account at the beginning of every month. You are responsible for, that the payment happens correctly every month. If the payment does not occur correctly at the start of the month, this is equivalent with violation of the contract. By signing the contract you give your permission that Odense Funktionel Træning stores your personal data. Further you give your permission to the recurring payment plan. If the contract is violated, for example by not paying correctly at the start of every month, Odense Funktionel Træning may disclose your information to a third party debt collection agency.

§4. Late payment

If your recurring membership fee is not correctly payed by the start of every month, a reminder is sent with a reminders fee of 100,00 DKK. If your membership fee is not payed within 10 days of this reminder, all remaining payment of the adhesion period is to be payed immediately and your information will be sent to a third party debt collection agency. Your membership card will be blocked.

§5. Duration/Membership

By a recurring payment plan/recurring membership fee your payment is ongoing until it is terminated by either you or Odense Funktionel Træning according to §6.

§6. Termination of Membership

Notice for termination of a recurring membership is the current month + the following month. The termination must happen in writing to Odense Funktionel Træning and can only happen when the adhesion period has ended. The adhesion period i usually 2 months but can differ per membership. Example: The membership is created 1. january 2018 with an adhesion period of 2 months. You can terminate your membership within this adhesion period and your membership will end at 1. march 2018. If your termination happens at 15. april 2018, your membership is terminated by the 1. june 2018.

§6.1 Pause of Membership

You may put your Membership into a pause-membership of 50,00 DKK/month. This can be done in a period between 1 and 12 months. Please contact the staff by e-mail for this service to apply. Be aware that if you choose to terminate your membership while on a Pause, the pause will end and your terms of termination, which is current month + following month will take effect.

§6.2 Right of cancellation

In accordance to the danish law, you may cancel your creation of membership within 14 days of the creation date. Personal training, treatments, certain courses and classes are not refundable.

§6.3 Treatment of Personal Data

By your signature on this contract you confirm to have read or have been informed to read our policy of personal data on our website www.oftdanmark.dk.

§7. Change of price and terms om membership

Odense Funktionel Træning reserve the right to change prices and terms of membership. These changes will be notified by bulletin and via e-mail not later than 45 days before the changes starts.

§8. Training and residence in the gym

Odense Funktionel træning is a place for every body. Please help os keep it clean and tidy. Odense Funktionel Træning is a smoke free area both in and out.

All training and residence in Odense Funktionel Træning i takes place at your own risk. This includes members as well as guests, which resides in Odense Funktionel Træning.

BEHAVIOR

• We want everybody to have a good experience, when they train at Odense Funktionel Træning. Therefore we expect a positive tone with respect for each other.
• The staffs instructions are to be followed at any time without discussion.
• You are permitted to train in all rooms, by exception of certain closed of courses, but if there is an ongoing class/personal training, the trainer has preference to equipment in the given room.
• Threats and violence leads to immediate eviction and exclusion from Odense Funktionel Træning.
• It is not permitted to practice enterprise or buy products who is not related to Odense Funktionel Trænings staff unless otherwise is agreed with the Gym Management. A fine will be given at the approximate economical loss for Odense Funktionel Træning.
• Theft will be reported to the police and leads to a lifelong exclusion from Odense Funktionel Træning.

USE OF EQUIPMENT

• You may only use the equipment for exercises which it is intended. Bars must have at least two 10 kg plates on each side before dropping them from over hip height is permitted. Before using the equipment you are responsible for check your surroundings for others in your near proximity.
• You are required to put the equipment back in its right place after use and are asked to help tidy up after others if they forget.
• Remember to disinfect Air Bikes, Rowers and Benches after use.
• You are allowed to use both liquid and powdered chalk.

DAMAGE TO EQUIPMENT AND OTHERS

• Always check your surroundings and be aware of where others are in the room.
• Odense Funktionel Træning does not take responsibility for damage you cause to others or yourself, either by accident or with intend. This legal responsibility lies on your private insurance.
• Damage to equipment while using it responsibly must be notified to the staff immediately, so we can fix or replace the equipment. Only by severe careless use and damage by intend you can be hold responsible for the cost of repair or replacement of equipment.

CLOTHING

• When residing in Odense Funktionel Træning, you must wear clothes for training and clean shoes. When raining outside you must wear indoor shoes. In our gym you are permitted to train with your shirt of. Women must have a sports bra on, if they remove their shirt.
• It is not permitted to wear gang-related messages on your clothes.
• You are allowed to bring your backpack with you in the gym. The staff can at any given time ask to examine your backpack, luggage, bags and so forth on suspicion of theft etc.

MEMBERSHIP CARD AND ACCESS TO THE GYM

• Membership cards are personal and must be brought with you at the gym every time.
• Access to the gym facilities is only for members
• If a one-time trial training/team course is wanted, the persons name, e-mail and phone number must be sent by mail to the staff and confirmation from the staff is needed and must be displayed on demand.
• Children under 16 years of age may not train or reside in the training areas without proper membership and only in accompanied by a parent/guardian.
• There is open doors to the LOOP Odense SØ gym next door. You have to be a member of our cooperation membership or a member of LOOP to get access. Access and use of LOOP Odense SØ training equipment without proper membership leads to a fine of 750,00 DKK.

FAMILY, FRIENDS AND CHILDREN

• The training areas is for members only.
• If you or others use the gym without proper membership, you will be fined 750,00 DKK.
• Family and friends, who are not members of Odense Funktionel Træning, are welcome to reside in the lounge sofas or children’s room.
• Children under 12 years of age, that dont have proper membership, may not stay in the training areas.
• Children under 16 years of age may not train or reside in the training areas without proper membership and only in accompanied by a parent/guardian.
• We do not keep supervision of the children’s room and residence in the children’s room is on your own responsibility. Odense Funktionel Træning cannot be held accountable for accidents and/or injuries while residing in the children’s room.

MUSIC, IMAGES AND SOCIAL MEDIA

• If you want to listen to other music than what is played in the gym, you must bring your own headphones. You are allowed to play music from our speakers from your phone, but this goes by the first come first served principle. The staffs instructions on music and sound level must be complied at all times.
• It is not allowed to change the sound level directly on the speakers. It is allowed change the level on your phone or the gyms music device.
• It is not allowed to take pictures or videos of other members in the gym without their consent.
• It is not allowed to take pictures or record video in the changing room.
• By signature of this contract you give your permission that the staff may take videos or pictures of you, while training. If you do not give your permission, you have to directly contact the gym management and tell them.

BABY CARRIAGES

• It is allowed to bring your infant and baby carriage with you to Odense Funktionel Træning. Remember we have a change table at the bathroom.
• Odense Funktionel Træning cannot be held accountable for damage/injuries to persons or material while training in the gym.

DOPING

• The sale or use of doping within the gym leads to police report.

CHANGING ROOM AND BROUGHT STUFF

• The lockers are not personal and must be cleared after use. Locks, which are not remove by the end of the day, will be cut and will not be replaced. Odense Funktionel Træning is not responsible for the valuables that is stored in the lockers.
• It is not allowed to take pictures or record video in the changing room.
• It is allowed to use both the changing room and the bathroom to change clothes.

§9. Violation of the contract terms

Both members and guests commits to the terms of use of equipment, training and residence, the given rules of the gym and instructions from the staff. If this is not followed, it will be treated as a violation of the contract. If a member is behaving threatening or in other ways bother other members or the staff, Odense Funktionel Træning can exclude the member without hesitation and the membership is terminated immediately. This also regards serious violations of the membership terms.

§10. Changes in courses etc.

Odense Funktionel Træning reserves the right to change opening hours, classes and courses, instructors with a minimum of 2 weeks. These changes can be viewed either on our website, facebook page or at the Membership App. Odense Funktionel Træning can cancel classes at any given time, if needed be.

§11. Health conditions and personal injury

All training and residence at Odense Funktionel Træning is your own responsibility. You are responsible for your own health condition, and that you are physically able to participate in classes and training. Odense Funktionel Træning does not take responsibility for personal injuries caused by for accidents, wrongful training or other actions or lack of action etc. We do not guaranty a weight loss.

§12. Valuables

It is recommended that you do not keep valuables in our lockers. Odense Funktionel Træning does not carry responsibility for loss of valuables by either damage og theft from your person or in the lockers.

§13. Personal data/Information/News

By creation of membership you give Odense Funktionel Træning permission to store your personal data, contact you by phone and send information by e-mail or SMS. This service can be denied by a written application to Odense Funktionel Træning.

§13.1 Personal data regarding pictures and video on social media

Odense Funktionel Træning reserves the right to use pictures and video recorded in the gym on our social media. This may include names written on whiteboards, t-shirts or if your name is written on anything you have brought to the gym. This service can be denied by a written application to Odense Funktionel Træning.

§14. Cancellation of classes and courses

If you need to cancel your class reservation it must happen at least 30 minutes before class start. If the class is in the early morning, this has to happen at least at 20.00 the day before the class. Altså remember to cancel if you are on a waiting list. Cancellation can be done from our Membership App. If you forget to cancel a standard fee of 25,00 DKK will be put on your next bill.

§15. Attendance

Attendance to classes must happen at least 5 minutes before class start.

§16. Waiting list

If you are on a waiting list and a space becomes available, you will be contacted by SMS. Remember to cancel your reservation if you do not want to attend.

§17. Personal Training

Before you start your training, we recommend that you make an appointment with one of our Personal Trainers.

§18. Cancellation to a Personal Training appointment

If you need to cancel your appointment with a Personal Trainer, we ask that you cancel not later than 20.00 the day before your appointment. If you forget to cancel the fee is 150,00 DKK. If your cancellation happens within 3 hours of the given training session, the fee will be the full price of the given training session.


Lad os hjælpe dig!

Her kan du se de muligheder for hjælp hos Odense Funktionel Træning!

Vores trænere er uddannede Fysioterapeuter og/eller Militære Fysiske Trænere.
Vi er eksperter i at hjælpe med til dit livs form, dine mål eller til at komme af med dine smerter i hverdagen!

FYSIOTERAPI

330,- kr. DKK

pr. 1/2 time

* 500,- DKK for førstegangs konsultation af 45 min.
Kan efterfølgende anvendes som Funktionel Fysioterapi af 60 min varighed med fokus på både behandling og træning til 600,- DKK.
Tilskud fra Sygeforsikring Danmark
Tilskud fra din Sundhedsforsikring
Vi er uddannede og dygtige fysioterapeuter og rigtig dygtige til at få dig tilbage på benene igen! Tapening, Ultralyd, Sportsmassage og genoptræning af alle former for skader. Book din tid hos en terapeut idag og få en tid hurtigst muligt!

SAMMEN-HOLD - LIGHT

699,- kr. DKK

pr. måned

1 times ugentlig Personlig Træning
Maks. 10 deltagere på dit hold
Fuldt træningsprogram til resten af ugens træning
Personlig Træner og Terapeut til stede til hver træning
Fri adgang til centret fra
05.00 - 22.00 alle dage
Alle øvrige medlemsfordele
På vores Sammen-Hold Light får du 1 ugentlig Personlig Træning og fuldt medlemskab for kun 699,-. Det er for dig, som vil rykke din træning, men kun kan finde en fast tid om ugen til at træne i.
Fysioterapeuten styrer træningen, holder dig skadesfri og sikrer den bedste træning til dig hver uge!

Selv Træning

279,- kr. DKK

pr. måned

Selvtræning i Odenses fedeste Fysioterapi
Fri deltagelse på alle åbne hold
Fri adgang til Open Gym fra
05.00 - 22.00 alle dage


* Alle medlemskaber har et oprettelsesgebyr på 199,-

OFT-MAMA HOLD

699,- kr. DKK

pr. måned

1 times ugentlig Personlig Træning
Maks. 6 deltagere på dit hold
Fuldt træningsprogram til resten af ugens træning
Personlig Træner og Terapeut til stede til hver træning
Fri adgang til centret fra
05.00 - 22.00 alle dage
Alle øvrige medlemsfordele
MAMA-hold er til dig, der er gravid eller har født. Du får 1 ugentlig Personlige Træning og fuldt medlemskab for kun 699,-. Her fokuseres på at få den stærkste Mor-krop, med træning af hele kroppen og ekstra fokus på bækkenbunden. Og så må du selvfølgelig tage din dejlige datter/søn med til alle træninger i indendørs hal!

SAMMEN-HOLD

1299,- kr. DKK

pr. måned

2 x 60 minutters ugentlig Personlig Træning
Maks. 10 deltagere på dit hold
Adgang til online Sammen-Holds gruppe
Personlig Træner og Terapeut til stede til hver træning
Fri adgang til centret fra
05.00 - 22.00 alle dage
Alle øvrige medlemsfordele
På vores Sammen-Hold får du 2 ugentlige Personlige Træninger og fuldt medlemskab for kun 999,-. Det er for dig, som vil have de bedste, mest sikre og effektive resultater - hurtigst muligt!

Den Personlige Træner styrer træningen, holder dig skadesfri og sikrer den bedste træning til dig hver uge!
OBS. Lukket for tilmelding - Se Sammen-Hold Light eller kontakt os og hør om venteliste

PT MEDLEMSKAB

499,- kr. DKK

pr. måned

Medlemskabet der giver dig de bedste resultater under én til én træning med terapeut!
1 x månedlig Personlig Træning
Mulighed for yderligere Personlig Træning og behandling med 20 % rabat.
Træningsprogram og mail/telefon korrespondance med terapeut*
Fuld adgang til vores åbne hold og adgang til træningscenter fra 05.00 til 22.00 alle dage
Med en Personlig Træner slipper du for at begå fejl og er sikre hænder

Det er her, hvor du virkelig kan se resultater, hurtigst muligt, og opnå dit livs form!

* Mulighed for rabat på avanceret programlægning.
OBS. Lukket for tilmelding - Se Sammen-Hold Light eller kontakt os og hør om venteliste
MASSAGE

330,- kr. DKK

pr. 30 min

Skadesforebyggende og muskelafslappende
Slip af med spændingshovedpine
Din krop er i de bedste hænder! Din massør er uddannet igennem Fysioterapeutuddannelsen og har derved dybdegående kendskab til kroppens anatomi og stor erfaring med massage!

Massagen anvendes typisk til overanstrengt muskulatur efter hård træning eller ved muskelspændinger fra hverdagens strabadser!